Kontakt

Hrvatski filatelistički portal je u vlasništvu Bokić i kćeri d.o.o.

Bokić i kćeri d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Adresa: Augusta Šenoe 9, 10000 Zagreb
Matični broj: 2077949
Račun: 2402006-1100464954, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Ured: Filatelija Bokić
Adresa: Nikole Tesle 15, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak (9-12h i 17-20h)
Tel. +385 1 4852 553
Fax. +385 1 4873 534
E mail: branko.bokic@zg.t-com.hr